• -96,00 zł

Regał niski 74 ED-5 Antado (ED-5506M-1615)

 • wymiary: 107x74x30cm
local_shipping Dostępny
495,00 zł
Zniżka 96,00 zł
399,00 zł
Koszt wysyłki: GRATIS
Ilość

Dodatkowo po dodaniu do koszyka:
 • Towar objęty gwarancją Towar objęty gwarancją
 • Towar zabezpieczony do transportu Towar zabezpieczony do transportu
 • Możliwość zwrotu towaru do 14 dni Możliwość zwrotu towaru do 14 dni
Antado
ED-5506M-1615
 • wymiary: 107x74x30cm
 • korpus: wenge
 • drzwiczki: cherry cardiff
Dostępny

Opis

Dostępność
Dostępny

Specyficzne kody

Warunki gwarancji producenta

 1. Czas trwania gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży.
 2. Gwarant odpowiada za wady powstałe z przyczyny tkwiącej w sprzedanych meblach oraz za uszkodzenia będące nieuniknionym ich następstwem wówczas, gdy były używane zgodnie z ich przeznaczeniem i w odpowiednich warunkach.
 3. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku:
  1. niewłaściwego bądź nieostrożnego przenoszenia lub przewożenia mebli przez kupującego,
  2. naprawy lub przeróbki wykonanej bez zgody producenta,
  3. niewłaściwego, niezgodnego z przeznaczeniem i instrukcją używania, przechowywania i konserwacji mebli,
  4. naturalnego zmniejszenia wartości i użyteczności, będącego następstwem upływu czasu.
 4. Reklamacje z tytułu wad gwarancyjnych przyjmuje sklep, w którym towar zakupiono.
 5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mebli, ich wyglądu, rodzaju wykończenia, a także kompletności akcesoriów stanowiących wyposażenie (gdy meble zostały wydane ze sklepu bez uprzedniego rozpakowania i okazania przez sprzedawcę) – załatwia bezpośrednio i roszczenia z tego tytułu realizuje sprzedawca.
 6. Reklamacje uznane za zasadne będą załatwiane w terminie do 180 dni.
 7. Za zgodą kupującego przedłużenie terminu załatwienia reklamacji może ulec przedłużeniu.
 8. W przypadku gdy wada stanowiąca przedmiot reklamacji jest według gwaranta usuwalna, świadczenie będzie realizowane przez naprawę gwarancyjną.
 9. Załatwienie reklamacji przez wymianę mebli wadliwych lub anulowanie umowy i zwrot zapłaconej kwoty może nastąpić gdy: - wada jest nieusuwalna, a kupujący nie wyraża zgody na obniżenie ceny - dwukrotna naprawa nie przyniosła zamierzonego skutku - reklamacja nie została załatwiona w terminie określonym i uzgodnionym z kupującym.
 10. Jeżeli kupujący dwukrotnie nie zezwolił serwisantowi na wykonanie naprawy uważa się, że zrezygnował z przysługujących mu uprawnień.
 11. Przedstawiciel gwaranta może odmówić uznania reklamacji mebli jeżeli: - nie pozwala na to ich stan higieniczno-sanitarny, - są składowane w sposób uniemożliwiający dokonanie oględzin. Odmowę, o której mowa, doręcza się na piśmie kupującemu z podaniem jej przyczyny.
 12. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji mogą być zrealizowane po przedstawieniu niniejszej karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu.