Lista produktów marki AWD Interior

 • Na produkt wprowadzony oficjalnie na rynek przez AWD INTERIOR Spółka jawna B. RAJEWSKA i SPÓŁKA z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Katowicka 80, 43-346 Bielsko-Biała, nr w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000235034; REGON: 072741200; NIP: 9372349620, udzielana jest 60-miesięczna gwarancja od dnia zakupu.
  Gwarancja obejmuje swoim działaniem produkt nabyty jako nowy, wyłącznie w sprzedaży detalicznej na rzecz kupującego będącego konsumentem.
  Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń związanych z nieprawidłowym montażem, uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń powierzchni spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem oraz zanieczyszczeniem wody. Gwarancja przysługuje wyłącznie pod warunkiem, że
  • użytkowanie produktu jest zgodne z przeznaczeniem i instrukcją obsługi (jeśli wydano osobno),
  • słuchawka natryskowa jest zamontowana w pomieszczeniach o temperaturze powyżej 5℃,
 • Gwarancji nie podlegają również uszkodzenia spowodowane użyciem żrących preparatów do mycia i czyszczenia.
 • Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego, wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 • W przypadku reklamacji należy dostarczyć na własny koszt niesprawny produkt do punktu sprzedaży, w którym został zakupiony, z dowodem zakupu (paragon, faktura) oraz niniejszą kartę gwarancyjną. Brak karty gwarancyjnej powoduje utratę gwarancji.
 • AWD Interior Spółka Jawna B. Rajewska i S-ka, w ramach gwarancji w terminie: 14 dni usunie wadę, jeśli usunięcie wady okaże się niemożliwe, wymieni słuchawkę na nową, a w przypadku braku reklamowanego modelu słuchawki w ofercie sprzedaży, AWD Interior Spółka Jawna B. Rajewska i S-ka wystawi fakturę korygującą lub zaproponuje wymianę słuchawki na inny model.
 • Zaleca się stosowanie w instalacji wodociągowej filtra ochronnego.
 • Ze względu na wysoką twardość wody, należy raz w miesiącu czyścić słuchawkę wodą z octem (w stosunku 1:2). Niewłaściwa jakość wody może powodować uszkodzenie słuchawki, w przypadku takiego uszkodzenia reklamacja na słuchawki nie będzie uwzględniana.
 • Na produkt wprowadzony oficjalnie na rynek przez AWD INTERIOR Spółka jawna B. RAJEWSKA i SPÓŁKA z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Katowicka 80, 43-346 Bielsko-Biała, nr w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000235034; REGON: 072741200; NIP: 9372349620, udzielana jest 60-miesięczna gwarancja od dnia zakupu.
  Gwarancja obejmuje swoim działaniem produkt nabyty jako nowy, wyłącznie w sprzedaży detalicznej na rzecz kupującego będącego konsumentem.
  Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń związanych z nieprawidłowym montażem, uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń powierzchni spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem oraz zanieczyszczeniem wody. Gwarancja przysługuje wyłącznie pod warunkiem, że
  • użytkowanie produktu jest zgodne z przeznaczeniem i instrukcją obsługi (jeśli wydano osobno),
  • słuchawka natryskowa jest zamontowana w pomieszczeniach o temperaturze powyżej 5℃,
 • Gwarancji nie podlegają również uszkodzenia spowodowane użyciem żrących preparatów do mycia i czyszczenia.
 • Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego, wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 • W przypadku reklamacji należy dostarczyć na własny koszt niesprawny produkt do punktu sprzedaży, w którym został zakupiony, z dowodem zakupu (paragon, faktura) oraz niniejszą kartę gwarancyjną. Brak karty gwarancyjnej powoduje utratę gwarancji.
 • AWD Interior Spółka Jawna B. Rajewska i S-ka, w ramach gwarancji w terminie: 14 dni usunie wadę, jeśli usunięcie wady okaże się niemożliwe, wymieni słuchawkę na nową, a w przypadku braku reklamowanego modelu słuchawki w ofercie sprzedaży, AWD Interior Spółka Jawna B. Rajewska i S-ka wystawi fakturę korygującą lub zaproponuje wymianę słuchawki na inny model.
 • Zaleca się stosowanie w instalacji wodociągowej filtra ochronnego.
 • Ze względu na wysoką twardość wody, należy raz w miesiącu czyścić słuchawkę wodą z octem (w stosunku 1:2). Niewłaściwa jakość wody może powodować uszkodzenie słuchawki, w przypadku takiego uszkodzenia reklamacja na słuchawki nie będzie uwzględniana.

Jest 15 produktów.

Pokazano 1-15 z 15 pozycji