Lista produktów marki Excellent

vWarunki gwarancji Excellent S.A.

Producent udziela gwarancji na prawidłowo zainstalowany, eksploatowany, konserwowany i serwisowany produkt. Jedynym dokumentem uprawniającym do zgłoszenia reklamacji jest dowód zakupu (faktura, rachunek lub paragon). Warunkiem uznania reklamacji na produkt jest jego użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, określone przez aktualnie obowiązującą normę, oraz okresowe czyszczenie (min. raz na kwartał) oraz konserwacja zgodnie z instrukcją. Stwierdzenie zanieczyszczeń spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem oraz konserwacją będzie skutkować odrzuceniem ewentualnej reklamacji. Gwarancja nie obejmuje:

 • skutków samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby, napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
 • uszkodzeń mechanicznych oraz chemicznych powłoki, w tym wynikających z zastosowania środków żrących oraz ciernych,
 • skutków nie stosowania się do instrukcji obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń dotyczących instalacji, użytkowania i serwisowania produktu
 • uszkodzeń powstałych w wyniku zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem
 • uszkodzeń i niepoprawnego działania produktu, wynikających z braku wymaganej konserwacji i pielęgnacji produktu.

Szczegółowe informacje zawarte są w kartach gwarancyjnych oraz instrukcjach montażu produktów. Excellent S.A. udziela na ujęte w niniejszym katalogu wyroby następujących okresów gwarancji, licząc od dnia zakupu przez użytkownika:

Wanny i obudowy

 • 20 lat - trwałość barwy powłoki akrylowej wanien Excellent (za wyjątkiem wanien wolnostojących)
 • 10 lat - trwałość barwy powłoki akrylowej wanien Actima
 • 5 lat - trwałość barwy powłoki akrylowej wanien wolnostojących Excellent
 • 2 lata - pozostałe elementy (w tym obudowy Excellent i Actima)

Hydromasaż, kabiny natryskowe i brodziki

 • 2 lata - wszystkie elementy (Excellent i Actima) Armatura
 • 5 lat - gwarancja ogólna
 • 2 lata - panele prysznicowe, zestawy prysznicowe, deszczownice, dodatki, głowice ceramiczne, głowice termostatyczne, perlatory, przełączniki, odpływy z korkami, węże, słuchawki prysznicowe.

Zasady składania reklamacji.

Podstawę złożenia reklamacji stanowi dowód zakupu (faktura, rachunek, paragon), a w przypadku wanien z hydromasażem także podbita karta gwarancyjna oraz świadectwo podłączenia elektrycznego. Reklamację można zgłaszać w miejscu zakupu produktu lub bezpośrednio u producenta. Sprzedawca ma obowiązek ustosunkowania się do żądania Klienta i poinformowania go o tym fakcie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta. Gwarancja obejmuje produkty sprzedane i zainstalowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Excellent S.A. zastrzega sobie prawo do zmian produkcyjnych i modyfikacji wyrobów, podyktowanych postępem technicznym, bez uprzedniego zawiadomienia; w tym w trybie reklamacji elementy mogą zostać wymienione na odpowiedniki o tych samych właściwościach i walorach użytkowych, ale zgodne z obecnie wprowadzonym standardem technicznym i technologicznym w budowie produktów.

Jest 689 produktów.

Pokazano 1-24 z 689 pozycji