Lista produktów marki Corsan

Gwarancja udzielana jest na produkty marki Corsan na które wystawiona jest karta gwarancyjna. Gwarancja liczona jest od daty sprzedaży. Okres 5 lat gwarancji wydawany jest na szczelność korpusów wykonanych ze stali. Okresem 2 lat gwarancji objęte są chromowane powłoki, aluminiowe korpusy oraz pozostałe elementy towaru, w tym: głowice termostatyczne, mieszacze, pokrętła, zestawy mocujące, węże i wężyki przyłączeniowe, prysznice ręczne, wylewki. Pozostałe, nie wymienione wyżej produkty lub ich elementy objęte są 2 latnią gwarancją. Powyższe okresy gwarancyjne obowiązują także przy zakupie na firmę. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego, wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski. Dotyczy produktów marki Corsan®. Podstawą do rozstrzygania sporów jest prawo obowiązujące na terytorium RP.

Uprawnienia gwarancyjne:

W przypadku niemożliwości wywiązania się gwaranta z terminowego wykonania naprawy wadliwego produktu, klientowi przysługuje prawo do wymiany towaru na nowy o podobnych cechach (wówczas okres gwarancyjny liczony jest od początku) lub zwrot gotówki; Producent w ramach uprawnień gwarancyjnych zastrzega sobie prawo wyboru sposobu usunięcia wady:

- usunie wszystkie wady jednoznacznie wynikające z błędów produkcyjnych lub niedoskonałości materiału;

- wymieni wadliwy towar na nowy tego samego lub najbardziej zbliżonego modelu.

Wymienione wadliwe części przechodzą na własność producenta. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zużywanie się części podzespołów w trakcie normalnego użytkowania; Producent nie odpowiada za utracone korzyści oraz nie pokrywa kosztów związanych z przygotowaniem towaru do wysyłki na serwis itp. oraz zastrzega, że nie będą przyjmowane przesyłki obciążone kosztami. Producent nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony w produkcie osprzęt należący do reklamującego.

W sprawach nieuregulowanych warunkami gwarancji zastosowanie maja przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku (Dz. U. z dnia 5 września 2002r.). Karta gwarancyjna nie ogranicza, nie wyłącza ani nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową Art. 13 punkt 4 ustawy z dnia 27/07/2002. Kupując produkt, nabywca oświadcza, że zapoznał się z warunkami gwarancji i akceptuje jej warunki.

Jest 125 produktów.

Pokazano 1-24 z 125 pozycji