Lista produktów marki Duschy

1. Okres gwarancji na drzwi i ścianki prysznicowe wynosi 60 miesięcy

2. Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą dokonania zakupu wyrobu. Karta gwarancyjna musi zostać potwierdzona przez sprzedawcę w dniu zakupu, w przeciwnym przypadku jest ona nieważna.

4. Gwarancja nie obejmuje:

a) uszkodzeń mechanicznych (otarcia, wygięcia, pęknięcia, zarysowania itp.) powstałych na skutek niewłaściwego obchodzenia się z produktem.

b) części ulegających naturalnemu zużyciu podczas użytkowania (w szczególności elementy jezdne produktów, uszczelki itp.)

c) czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem i regulacją produktu opisanych w instrukcji obsługi

d) wad i uszkodzeń spowodowanych:

- montażem niezgodnym z instrukcją montażu i użytkowania załączoną przez producenta do wyrobu

- dokonaniem samodzielnych napraw i przeróbek

- wytrącaniem się osadów z użytkowanej wody

- nieodpowiednią pielęgnacją wyrobów np. stosowaniem do czyszczenia niewłaściwych środków chemicznych

- niewłaściwą eksploatacją wyrobu tj. niezgodną z instrukcją użytkowania i przeznaczeniem produktu.

5. W przypadku stwierdzenia wady należy zaprzestać użytkowania wyrobu w celu uniknięcia powstania większych szkód.

6. Towar będący przedmiotem reklamacji należy udostępnić do dyspozycji serwisu Duschy . Nie udostępnienie towaru będącego przedmiotem reklamacji upoważnia firmę do odmowy uznania reklamacji.

7. W każdym przypadku wyrób udostępniony do naprawy musi być czysty i zgodny z podstawowymi wymaganiami higienicznymi.

8. W przypadku zasadnego zgłoszenia reklamacji firma Duschy zobowiązuje się do:

a) dokonania naprawy w możliwie najkrótszym, uzgodnionym z klientem terminie,

b) wymiany towaru na wolny od wad, jeżeli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów.

9. Producent nie ponosi kosztów demontażu lub uszkodzenia elementów utrudniających dostęp do wyrobu (np. umywalek, misek WC, mebli ).

10. Ingerencja lub dokonanie zmian konstrukcyjnych wyrobu przez osoby nieupoważnione przez firmę producenta powodują wygaśnięcie gwarancji.

11. Reklamacje należy zgłaszać mailowo na adres reklamacje@duschy.pl

12. Szkło nie jest objęte gwarancją w przypadku stłuczenia

1. Okres gwarancji na drzwi i ścianki prysznicowe wynosi 60 miesięcy

2. Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą dokonania zakupu wyrobu. Karta gwarancyjna musi zostać potwierdzona przez sprzedawcę w dniu zakupu, w przeciwnym przypadku jest ona nieważna.

4. Gwarancja nie obejmuje:

a) uszkodzeń mechanicznych (otarcia, wygięcia, pęknięcia, zarysowania itp.) powstałych na skutek niewłaściwego obchodzenia się z produktem.

b) części ulegających naturalnemu zużyciu podczas użytkowania (w szczególności elementy jezdne produktów, uszczelki itp.)

c) czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem i regulacją produktu opisanych w instrukcji obsługi

d) wad i uszkodzeń spowodowanych:

- montażem niezgodnym z instrukcją montażu i użytkowania załączoną przez producenta do wyrobu

- dokonaniem samodzielnych napraw i przeróbek

- wytrącaniem się osadów z użytkowanej wody

- nieodpowiednią pielęgnacją wyrobów np. stosowaniem do czyszczenia niewłaściwych środków chemicznych

- niewłaściwą eksploatacją wyrobu tj. niezgodną z instrukcją użytkowania i przeznaczeniem produktu.

5. W przypadku stwierdzenia wady należy zaprzestać użytkowania wyrobu w celu uniknięcia powstania większych szkód.

6. Towar będący przedmiotem reklamacji należy udostępnić do dyspozycji serwisu Duschy . Nie udostępnienie towaru będącego przedmiotem reklamacji upoważnia firmę do odmowy uznania reklamacji.

7. W każdym przypadku wyrób udostępniony do naprawy musi być czysty i zgodny z podstawowymi wymaganiami higienicznymi.

8. W przypadku zasadnego zgłoszenia reklamacji firma Duschy zobowiązuje się do:

a) dokonania naprawy w możliwie najkrótszym, uzgodnionym z klientem terminie,

b) wymiany towaru na wolny od wad, jeżeli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów.

9. Producent nie ponosi kosztów demontażu lub uszkodzenia elementów utrudniających dostęp do wyrobu (np. umywalek, misek WC, mebli ).

10. Ingerencja lub dokonanie zmian konstrukcyjnych wyrobu przez osoby nieupoważnione przez firmę producenta powodują wygaśnięcie gwarancji.

11. Reklamacje należy zgłaszać mailowo na adres reklamacje@duschy.pl

12. Szkło nie jest objęte gwarancją w przypadku stłuczenia

Jest 161 produktów.

Pokazano 1-24 z 161 pozycji