• -13%

Lustro w pionowej ramie 75 Antado (B-DC-L-80x75)

 • wymiary: 800x750mm
 • kolor: cherry połysk
local_shipping Dostępny
195 zł Zniżka 13%
170 zł
Koszt wysyłki: GRATIS
Ilość

 • Towar objęty gwarancją Towar objęty gwarancją
 • Towar zabezpieczony do transportu Towar zabezpieczony do transportu
 • Możliwość zwrotu towaru do 14 dni Możliwość zwrotu towaru do 14 dni
Antado
B-DC-L-80x75
 • wymiary: 800x750mm
 • kolor: cherry połysk
 • w pionowej ramie
Zdjęcia mają charakter poglądowy.
Dostępny

Opis

Dostępność
Dostępny

Specyficzne kody

Warunki gwarancji producenta

 1. Czas trwania gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży.
 2. Gwarant odpowiada za wady powstałe z przyczyny tkwiącej w sprzedanych meblach oraz za uszkodzenia będące nieuniknionym ich następstwem wówczas, gdy były używane zgodnie z ich przeznaczeniem i w odpowiednich warunkach.
 3. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku:
  1. niewłaściwego bądź nieostrożnego przenoszenia lub przewożenia mebli przez kupującego,
  2. naprawy lub przeróbki wykonanej bez zgody producenta,
  3. niewłaściwego, niezgodnego z przeznaczeniem i instrukcją używania, przechowywania i konserwacji mebli,
  4. naturalnego zmniejszenia wartości i użyteczności, będącego następstwem upływu czasu.
 4. Reklamacje z tytułu wad gwarancyjnych przyjmuje sklep, w którym towar zakupiono.
 5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mebli, ich wyglądu, rodzaju wykończenia, a także kompletności akcesoriów stanowiących wyposażenie (gdy meble zostały wydane ze sklepu bez uprzedniego rozpakowania i okazania przez sprzedawcę) – załatwia bezpośrednio i roszczenia z tego tytułu realizuje sprzedawca.
 6. Reklamacje uznane za zasadne będą załatwiane w terminie do 180 dni.
 7. Za zgodą kupującego przedłużenie terminu załatwienia reklamacji może ulec przedłużeniu.
 8. W przypadku gdy wada stanowiąca przedmiot reklamacji jest według gwaranta usuwalna, świadczenie będzie realizowane przez naprawę gwarancyjną.
 9. Załatwienie reklamacji przez wymianę mebli wadliwych lub anulowanie umowy i zwrot zapłaconej kwoty może nastąpić gdy: - wada jest nieusuwalna, a kupujący nie wyraża zgody na obniżenie ceny - dwukrotna naprawa nie przyniosła zamierzonego skutku - reklamacja nie została załatwiona w terminie określonym i uzgodnionym z kupującym.
 10. Jeżeli kupujący dwukrotnie nie zezwolił serwisantowi na wykonanie naprawy uważa się, że zrezygnował z przysługujących mu uprawnień.
 11. Przedstawiciel gwaranta może odmówić uznania reklamacji mebli jeżeli: - nie pozwala na to ich stan higieniczno-sanitarny, - są składowane w sposób uniemożliwiający dokonanie oględzin. Odmowę, o której mowa, doręcza się na piśmie kupującemu z podaniem jej przyczyny.
 12. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji mogą być zrealizowane po przedstawieniu niniejszej karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu.  

ARTYKUŁY

Jak dobrać lustro do łazienki?
Jak dobrać lustro do łazienki?

Podczas wyposażania nowej łazienki trzeba zwrócić uwagę na naprawdę wiele jej elementów. Ogromną koncentrację trzeba przyłożyć do zastosowanych mebli, do użytego oświetlenia, w tym oczywiście do jego barwy. Co jednak równie istotne, a może nawet najważniejsze, łazienka musi być wyposażona w dobre lustro. Od razu jednak nasuwa się pytanie, co to znaczy, że będzie ono dobre? Jak je dobrać, aby spełniało swoje zadanie możliwie jak najlepiej?

Przeczytaj