• -160,00 zł

Bateria jednouchwytowa umywalkowa Diament Armatura Kraków (4102-811-00)

 • typ: stojąca
 • wylewka stała
 • z zaworami kątowymi
 • spust klik-klak
local_shipping Dostępny
469,00 zł -160,00 zł
310 zł
Koszt wysyłki: 19,00 zł
Ilość

Dodatkowo po dodaniu do koszyka:
 • Towar objęty gwarancją Towar objęty gwarancją
 • Towar zabezpieczony do transportu Towar zabezpieczony do transportu
 • Możliwość zwrotu towaru do 14 dni Możliwość zwrotu towaru do 14 dni
4102-811-00
 • typ: stojąca
 • z zaworami kątowymi
 • spust klik-klak
 • wylewka stała
 • materiał: mosiądz
 • regulator ceramiczny
 • gwarancja: 100 lat na elementy odlewane
 • gwarancja: 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych
Dostępny

Opis

Dostępność
Dostępny

Specyficzne kody

Warunki gwarancji KFA

1.Armatura Kraków Spółka akcyjna udziela 100-letniej gwarancji na elementy odlewane oraz 5-letniej na bezawaryjną pracę głowic w bateriach dwuuchwytowych i regulatorów ceramicznych w bateriach jednouchwytowych. Regulatory w bateriach termostatycznych objęte są 3 letnią gwarancją. Układ elektromagnetyczny w bateriach bezdotykowych i układ mechaniczny w zaworach z otwarciem czasowym objęte są 2 letnią gwarancją. Zawory, natryski oraz przełączniki natrysku objęte są 2 letnią gwarancją.

2.Pozostałe elementy baterii w tym uszczelnienie objęte są 12 miesięczną gwarancją.

3.Gwarancją objęte są wady ukryte, które ujawnione zostaną w okresie gwarancji.

4.Gwarancją nie objęta jest konserwacja armatury, czyszczenie filtrów siatkowych oraz bateria 9V (dotyczy baterii bezdotykowych).

5.Reklamacja winna zostać zgłoszona w detalicznym punkcie sprzedaży lub do producenta na bezpłatny numer infolinii 800 433 334 przed upływem 2 miesięcy od daty stwierdzenia wady.

6.Armatura Kraków Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo wyboru sposobu usunięcia wady lub wymiany wadliwej baterii na nową tego samego lub najbardziej zbliżonego modelu w przypadku niedotrzymania terminu naprawy. Armatura Kraków Spółka Akcyjna w przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia zastrzega sobie prawo obciążenia zgłaszającego reklamację kosztami jej weryfikacji.

7.Naprawa lub wymiana wyrobu nastąpi w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia wady.

8.Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują po przedłożeniu prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu.

9.Przed zamontowaniem baterie należy przechowywać w pomieszczeniach suchych o wilgotności względnej nie większej niż 70% i temperaturze nie niższej niż 0%C, a w pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające korodująco. Uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego przechowywania nie będą uznawane.

10.Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy kupującego na skutek niewłaściwego przeróbek.

11.Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zanieczyszczeniami wody lub przewodów sieci wodociągowej. Przed montażem instalacja wodna musi zostać przepłukana.

12. Nie będą uznawane reklamacje mechanicznych uszkodzeń powierzchni baterii (np. rysy) zgłoszone po zakupie oraz uszkodzenia powierzchni powstałe na skutek czyszczenia nieodpowiednimi środkami (np. proszkiem czyszczącym lub środkami zawierającymi kwas, rozpuszczalniki, chlor, alkohol).

13.Gwarancja obowiązuje tylko na obszarze RP.

14.Podstawą do rozstrzygania sporów jest prawo obowiązujące na terytorium RP.

15.Gwarancja udzielona przez Armaturę Kraków S.A. nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.